Πρόσφατες ανακοινώσεις

Βράβευση Σχολικού Ιστοτόπου

Στο πλαίσιο του έργου «ΜΑΘΗΣΗ 2.0 PLUS» του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Εφηρμοσμένης Επικοινωνίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,  βραβεύτηκε, ο ιστότοπος   «ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΞΗ»   των Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων του 8ου Δημοτικού Σχολείου Νάουσας, που δημιούργησαν οι εκπαιδευτικοί Γιάννης Σουδίας και Γρηγόρης Ζερβός.

Ο  ιστότοπος προσφέρει στους μαθητές πλήρη ψηφιακή υποστήριξη, στα περισσότερα μαθήματα της Ε΄τάξης.  Για την πρόσβαση στη σελίδα, δεν απαιτείται κανένας κωδικός , παρά μόνο η θέληση των μαθητών να εκπαιδευτούν με την υποστήριξη «ενός ψηφιακού δασκάλου στο σπίτι τους».  

Τη σελίδα μπορούν να επισκεφτούν ελεύθερα οι μαθητές της Ε” Τάξης και άλλων σχολείων, αποκομίζοντας σημαντικά  γνωστικά οφέλη ενώ παράλληλα τους δίνεται η ευκαιρία να ζήσουν άμεσα την εμπειρία και τα πλεονεκτήματα της ψηφιακής μάθησης.