Πρόσφατες ανακοινώσεις

Κρίση και τοποθέτηση υπεράριθμων εκπαιδευτικών

(Προσοχή: επισυνάπτονται αρχεία)

ΣΧΕΤ.: α. 935/10-9-2013/ΥΠΑΙΘ 

                 β. 84582/Δ2/20-6-2013/ ΥΠΑΙΘ

    Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που έχουν οργανική θέση στα Σχολεία:  Δ.Σ. Αγίου Γεωργίου, Δ.Σ. Αγίας Μαρίνας-Τριλόφου, 2ο Δ.Σ. Βέροιας, 3ο Δ.Σ. Βέροιας 6ο Δ.Σ. Βέροιας, 7ο Δ.Σ. Βέροιας, 13ο Δ.Σ. Βέροιας, 14ο Δ.Σ. Βέροιας, 1ο Δ.Σ. Μακροχωρίου, 2ο Δ.Σ. Μακροχωρίου, Δ.Σ. Αγγελοχωρίου, Δ.Σ. Π & Άνω Ζερβοχωρίου, Δ.Σ. Κοπανού, 1ο ΔΣ Νάουσας, 3ο ΔΣ Νάουσας, 4ο ΔΣ Νάουσας, 5ο ΔΣ Νάουσας, 10ο Δ.Σ. Νάουσας, Δ.Σ. Στενημάχου, 2ο  Δ.Σ. Αλεξάνδρειας, 5ο  Δ.Σ. Αλεξάνδρειας, Δ.Σ. Καμποχωρίου,  Δ.Σ. Λιανοβεργίου – Αράχου, Δ.Σ. Πλατάνου-Πρασινάδας, ΔΣ Ξεχασμένης, ΔΣ Νεοκάστρου, ΔΣ Πλατέος, Ν/γείο Αγίας Μαρίνας,15ο Ν/γείο Βέροιας, 17ο Ν/γείο Βέροιας, Ν/γείο Ν. Λυκογιάννης, Ν/γείο Ν. Νικομήδειας, Ν/γείο Παλατιτσίων, 1ο Ν/γείο Κοπανού, Ν/γείο Χαρίεσσας, 1ο Ν/γειο Νάουσας,  10ο Ν/γειο Νάουσας, Ν/γείο Καψόχωρας, 1ο Ν/γείο Μελίκης, Ν/γείο Σχοινά, Ν/γείο Ξεχασμένης, στα οποία προκύπτουν λειτουργικές υπεραριθμίες, σύμφωνα με τους συνημμένους πίνακες, να υποβάλουν (εφόσον το επιθυμούν) δήλωση επιθυμίας υπεραριθμίας- τοποθέτησης (επισυνάπτεται σχετικό υπόδειγμα).

Τα υπάρχοντα λειτουργικά κενά εμφανίζονται στους αντίστοιχους επισυναπτόμενους πίνακες.

Οι δηλώσεις υπεραριθμίας – τοποθέτησης να υποβληθούν ή να αποσταλούν με φαξ απευθείας στη Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ (2331026406) έως την  Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα 14:00.

Η κρίση των υπεραρίθμων γίνεται σύμφωνα με το Π.Δ. 50/1996 όπως αυτό τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 100/1997.

                                                  Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ

                                                 ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

Επισυναπτόμενα αρχεία:

– Διαβιβαστικό

– Δήλωση υπεραριθμίας

– Δημοτικά Σχολεία – Υπεραριθμίες

– Νηπιαγωγεία – Υπεραριθμίες

– Δημοτικά Σχολεία – Λειτουργικά κενά

– Νηπιαγωγεία – Λειτουργικά κενά