Πρόσφατες ανακοινώσεις

Δήλωση στοιχείων εκπαιδευτικών

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν οργανικά στη Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Ημαθίας και έχουν αποσπαστεί σε άλλο ΠΥΣΠΕ, υπηρεσίες ή έχουν άδεια να συμπληρώσουν και να αποστείλουν την επισυναπτόμενη Δήλωση Στοιχείων Εκπαιδευτικού στο FAX: 2331026406 (και την Βεβαίωση Σπουδών τέκνων, όπου αυτή απαιτείται) το αργότερο μέχρι τις 15/11/2013

Επισυναπτόμενο αρχείο: Δήλωση Στοιχείων εκπαιδευτικού