Πρόσφατες ανακοινώσεις

Αιτήσεις εκπαιδευτικών για τη συμμετοχή τους στην επιμόρφωση Β” Επιπέδου

Από την Τρίτη 28 Ιανουρίου μέχρι και την Πέμπτη 6 Φεβρουαρίου 2014, οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να συμμετέχουν στην Επιμόρφωση Β” Επιπέδου στις ΤΠΕ μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις κάνοντας κλικ ΕΔΩ (με τη χρήση των κωδικών που είχαν κατά την επιμόρφωσή και πιστοποίησή τους στο Α΄Επίπεδο). Στο νομό μας θα υλοποιηθούν, για την Α/θμια Εκπαίδευση, προγράμματα επιμόρφωσης τόσο για δασκάλους όσο και νηπιαγωγούς.

*Περισσότερρες πληροφορίες