3ο ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ

Πρόσφατες ανακοινώσεις

ΕΠΕΙΓΟΝ: ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΥΣ 2013-2014

Εγκύκλιος μεταθέσεων Πρωτοβάθμιας 2013-14

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟ ΠΥΣΠΕ ΣΕ ΠΥΣΠΕ ΚΑΙ ΕΝΤΟΣ 16-4-2014

Αίτηση από περιοχή σε περιοχή_ΠΕ_2013-14

Αίτηση για BRAILLE και Νοηματική 2013-14

Αίτηση για Αμοιβαία μετάθεση εκπαιδευτικών Π.Ε. 2013-14

Αίτηση για βελτίωση_ΠΕ_2013-14

Αίτηση για Διαπολιτισμικά_2013-14

Αίτηση για ΣΜΕΑΕ – ΚΕΔΔΥ 2013-14