Πρόσφατες ανακοινώσεις

Τοποθέτηση Υποδιευθυντών Δημοτικών Σχολείων της Διεύθυνσης Π.Ε. Ημαθίας, 31/10/2014

Τοποθέτηση Υποδιευθυντών Δημοτικών Σχολείων της Διεύθυνσης Π.Ε. Ημαθίας:

57_ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ