Πρόσφατες ανακοινώσεις

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014, 3-10-2014

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ:

 

Εγκύκλιος μεταθέσεων Πρωτοβάθμιας 2013-14

 

Αίτηση από περιοχή σε περιοχή_ΠΕ_2014-15

Αίτηση για BRAILLE και Νοηματική αθμια2014-15

Αίτηση για βελτίωση_ΠΕ_2014-15

Αίτηση για Διαπολιτισμικά_2014-15

Αίτηση για ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΔΥ-ΕΕΕΕΚ-ΠΕ 2014-15

Αίτηση για Αμοιβαία μετάθεση εκπαιδευτικών Π.Ε. 2014-15