Πρόσφατες ανακοινώσεις

Έκδοση βεβαιώσεων πιστοποίησης Α’ και Β’ επιπέδου ΤΠΕ

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως αναρτήθηκε στον κόμβο της επιμόρφωσης Β΄Επιπέδου (http://b-epipedo2.cti.gr ) ανακοίνωση σχετικά με την έκδοση των βεβαιώσεων πιστοποίησης Α’ και Β’ επιπέδου ΤΠΕ, και πιο συγκεκριμένα της 3ης περιόδου (Μάιος – Ιούλιος 2012) και της 4ης περιόδου (Ιούνιος – Ιούλιος 2013) Α’ επιπέδου ΤΠΕ και της 2ης (Δεκέμβριος 2011 – Φεβρουάριος 2012) και 3ης περιόδου (Μάιος – Σεπτέμβριος 2013) Β’ επιπέδου ΤΠΕ