Πρόσφατες ανακοινώσεις

Ανακοίνωση πίνακα υποψηφίων Διευθυντών, 4/6/2015

Ανακοίνωση πίνακα υποψηφίων Διευθυντών που πληρούν τα τυπικά προσόντα    συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής – Ανακοίνωση πίνακα αντικειμενικών μορίων κατά φθίνουσα σειρά και ανά σχολική μονάδα :

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΝΤΩΝ

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΝΤΩΝ ΠΟΥ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΑΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ