Πρόσφατες ανακοινώσεις

Μετατάξεις 116 εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, 28-8-2015

Μετάταξη εκατόν δέκα έξι (116) εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων στις Περ/κές Υπηρεσίες Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων της χώρας:

ΜΕΤΑΤΑΞΗ 116 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ – ΑΠΟΦΑΣΗ