Πρόσφατες ανακοινώσεις

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ 2015-2016, 9-12-2015

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ 2015-16 ΜΕ ΑΔΑ (7ΕΞΕ4653ΠΣ-ΞΝ6)

 

Αίτηση για BRAILLE και Νοηματική Αθμια 2015-16

Αίτηση από περιοχή σε περιοχή_ΠΕ_2015-16

Αίτηση για Αμοιβαία μετάθεση εκπαιδευτικών Π.Ε. 2015-16

Αίτηση για βελτίωση_ΠΕ_2015-16

Αίτηση για Διαπολιτισμικά_2015-16

Αίτηση μετάθεσης από περιοχή σε περιοχή_ΠΕ 73_2015-16

Αίτηση για ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΔΥ-ΕΕΕΕΚ-ΠΕ 2015-16