Πρόσφατες ανακοινώσεις

ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ, 12-1-2016

Προκήρυξη για την επιλογή των Συντονιστών Αποκεντρωμένων Διοικήσεων:

6ΕΡΚ465ΦΘΕ-ΡΙΦ

Αίτηση υποψηφιότητας και Βιογραφικό σημείωμα:

ΕΝΤΥΠΟ ΣΑΔ1 (3)