Πρόσφατες ανακοινώσεις

Τροποποίηση αναγνωρισμένης προϋπηρεσίας εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων της Διεύθυνσης Α/θμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας, 1-3-2016

Τροποποίηση αναγνωρισμένης προϋπηρεσίας εκπαιδευτικών και διοικητικών
υπαλλήλων της Διεύθυνσης Α/θμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας, κατόπιν επανελέγχου
του Π.Μ. τους και ενόψει της εφαρμογής των διατάξεων του Κεφαλαίου Β” του ν.
4354/2015»

Ψ62Ε4653ΠΣ-ΡΩΠ