Πρόσφατες ανακοινώσεις

METAΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 2015-2016

Μεταθέσεις Γενικής Αγωγής Π.Ε. 2016

Μεταθέσεις ειδικής Αγωγής 2016

Απόφαση Μεταθέσεων σε Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπ_σης (04-07-2016)