Πρόσφατες ανακοινώσεις

Υποβολή δηλώσεων προτίμησης που αφορούν σε μεταθέσεις εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής Κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70 & ΠΕ16 εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε.

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ_ 2016

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ _ 2015 – 2016 ΟΡΓΑΝΙΚΑ

ΚΕΝΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕ70 & ΠΕ60_2015-2016

ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ-ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 2015-2016