Πρόσφατες ανακοινώσεις

Υποβολή δηλώσεων προτίμησης που αφορούν σε μεταθέσεις εκπαιδευτικών Κλάδων ΠΕ06 & ΠΕ11 εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε. – Συμπληρωματικά οργανικά κενά Κλάδου ΠΕ16

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ-ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ-ΚΛΑΔΩΝ-ΠΕ06-ΠΕ11-ΚΑΙ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ-ΚΛΑΔΟΥ-ΠΕ16-ΕΝΤΟΣ-ΠΥΣΠΕ_2016

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ11, ΠΕ06 ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ16_ 2016

ΔΗΛΩΣΗ-ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ-ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ-2015-2016