Πρόσφατες ανακοινώσεις

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ για το διδακτικό έτος 2016-2017, 11-8-2016

ΥΑ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΠΥΣΔΕ 05.08.2016