Πρόσφατες ανακοινώσεις

Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με τέκνα υποχρεωτικής εκπαίδευσης και χαμηλά εισοδήματα σχολικού έτους 2015-2016, 6/9/2016

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 2015-2016

ΑΙΤΗΣΗ 2016

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ 2016

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 2016

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 2016

ΦΕΚ 902

ΦΕΚ Β 2204_2012 ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ