Πρόσφατες ανακοινώσεις

Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για το σχολικό έτος 2015-16″ στα Επιχειρησιακά Προγράμματα των ΠΕΠ

αφισα ΠΕΠ