Πρόσφατες ανακοινώσεις

Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη για Ένταξη Μαθητών με Αναπηρία ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες (σχολικό έτος 2016-2017), Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Αφίσα ΠΕΠ-ΕΞΕΙΔΙΚ 2016-17