Πρόσφατες ανακοινώσεις

Ένταξη Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων (ΕΚΟ) στα Δημοτικά Σχολεία-Τάξεις Υποδοχής

Αφίσα 2016_2017_eko