Πρόσφατες ανακοινώσεις

1ο ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ – 3η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Τελική 3η Ανακοίνωση