Πρόσφατες ανακοινώσεις

Πλήρωση θέσεων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Γενικής και Ειδικής Αγωγής της Διεύθυνσης Π.Ε. Ημαθίας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΝΤΩΝ ΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ 2017

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

NΟΜΟΣ 4473-2017

ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ