Πρόσφατες ανακοινώσεις

Ενημέρωση για αποσπάσεις σε Πειραματικά και Πρότυπα Σχολεία για το σχολικό έτος 2017-2018

ΕΞ – 96602 – 2017 – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΕΠΠΣ ΠΡΟΣ ΕΠΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ 2017 ΜΕ ΑΔΑ

ΣΥΝΟΔ 1.ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΣΥΝΟΔ 2.ΑΙΤΗΣΗ-Φόρμα εκπαιδευτικών για απόσπαση 2017

ΣΥΝΟΔ 3.Διευκρινίσεις Μοριοδότησης 2017