Πρόσφατες ανακοινώσεις

Πίνακες υποψηφίων δ/ντών και συνυπηρετούντων μονίμων Εκπαιδευτικών – Διαδικασία της ειδικής συνεδρίασης για έκφραση γνώμης

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Κ ΣΥΝΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ

16-6-2017 ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

16-6-2017-ΠΙΝΑΚΑΣ-ΣΥΝΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ