Πρόσφατες ανακοινώσεις

ENHMEΡΩΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ν.4473/2017

Ενημέρωση Διευθύνσεων για δημοσίευση διάταξης για αποσπάσεις Ειδικής Αγωγής_signed