Πρόσφατες ανακοινώσεις

Συμπληρωματική πρόσκληση για μόνιμο διορισμό κατά το σχολ. έτος 2016-2017 υποψήφιων εκπαιδευτικών από τους πίνακες επιτυχίας του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ 2008

ΣΥΜΠΛΗΡ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για ΔΙΟΡΙΣΜΟ-ΑΣΕΠ 2008_int