Πρόσφατες ανακοινώσεις

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Απόφαση Αποσπάσεων_1 (2017-2018)_signed

Απόφαση αποσπάσεων σε ΚΕΔΔΥ 2017_signed

Απόφαση αποσπάσεων σε ΣΜΕΑΕ 2017_signed