Πρόσφατες ανακοινώσεις

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ60 -ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΝΓΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΝΓΩΝ