Πρόσφατες ανακοινώσεις

AΠΟΣΠΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ05 -ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ