Πρόσφατες ανακοινώσεις

Πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ Ν/ΓΕΙΩΝ & ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΩΝ