Πρόσφατες ανακοινώσεις

Τοποθετήσεις κοινωνικών λειτουργών σε σχολικές μονάδες Π.Ε

ΕΞ – 148117 – 2017 – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Π.Ε

42 Δημοτικά -Κοινωνικοί Λειτουργοί