Πρόσφατες ανακοινώσεις

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ11/ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

21-9-2017_ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΚΠΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ11