Πρόσφατες ανακοινώσεις

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την πλήρωση θέσεων υποδιευθυντών στο Ειδ. Δ.Σ. Βέροιας και στο Ειδ. Δ.Σ. Νάουσας

ΥΠΔΝΤΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ