Πρόσφατες ανακοινώσεις

Πρόσκληση υποβολής νέας δήλωσης για την πλήρωση κενής θέσης Διευθυντή στο Ειδικό ΔΣ Νάουσας

5-10-2017_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΝΑΟΥΣΑΣ