Πρόσφατες ανακοινώσεις

Ανάρτηση Λειτουργικών κενών κλάδου ΠΕ32- Θεατρολόγων

Σας γνωστοποιούμε ότι τα λειτουργικά κενά αναπληρωτών πλήρους ωραρίου στον κλάδο ΠΕ32-Θεατρολόγων στην Διεύθυνση μας είναι εννέα (9).