Πρόσφατες ανακοινώσεις

ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. για μεταθέσεις σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2017-2018

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ_2017-2018_signed

ΔΙΑΒIΒΑΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ_2017-2018_signed