Πρόσφατες ανακοινώσεις

Διαπιστωτική Πράξη υπαγωγής εκπαιδευτικών που ανήκουν οργανικά στη Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Ημαθίας

6ΒΡΔ4653ΠΣ-ΖΣΧ ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ