Πρόσφατες ανακοινώσεις

Πρόσκληση για απόσπαση εκπαιδευτικών στο εξωτερικό

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών για απόσπαση στο εξωτερικό από το σχολικό έτος 2018-2019 και από το ημερολογιακό έτος 2019 νοτίου ημισφαιρίου.

9ΧΥ64653ΠΣ-Ψ5Φ

ΦΥΛΛΟ ΜΗΤΡΩΟΥ 2018-2019