Πρόσφατες ανακοινώσεις

Ανακοίνωση μεταθέσεων Γενικής και Ειδικής Αγωγής εντός ΠΥΣΠΕ Ημαθίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ 2018

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 2018

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 2018

ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ

ΔΗΛΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΔΙΑΘΕΣΗ