Πρόσφατες ανακοινώσεις

ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΥΣ 2018-2019

ΕΞΕ – ΚΠ – 80495 – 2018 -ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠ_ΚΩΝ Α_ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ_ΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-18