Πρόσφατες ανακοινώσεις

Παράταση υποβολής αιτήσεων απόσπασης εκπαιδευτικών ΠΕ και ΔΕ για απόσπαση στο εξωτερικό

Ψ2ΩΛ4653ΠΣ-Β84 Παράταση προθεσμίας για υποβολή αιτήσεων απόσπασης 2018-2019