Πρόσφατες ανακοινώσεις

Υποβολή αιτήσεων απόσπασης-προσωρινής τοποθέτησης εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ70,ΠΕ60,ΠΕ06,ΠΕ11 και ΠΕ79 εντός ΠΥΣΠΕ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ 2017-18

ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ-ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 2017-8

ΚΩΔΙΚΟΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ