Πρόσφατες ανακοινώσεις

Υποβολή αιτήσεων οριστικής τοποθέτησης ή δήλωσης προτίμησης σχολικών μονάδων κλάδων ΠΕ05,ΠΕ07,ΠΕ08 και ΠΕ86

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΠΕ05_ΠΕ07_ΠΕ08_ΠΕ86

ΕΝΤΥΠΟ 1_ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ 2_ΑΙΤΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ