Πρόσφατες ανακοινώσεις

Υποβολή δηλώσεων προσωρινών τοποθετήσεων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ70, ΠΕ60 και ΠΕ11 που είναι αποσπασμένοι από άλλα ΠΥΣΠΕ

1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ KENA ΣΜΕΑΕ ΠΕ70

3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ KENA ΣΜΕΑΕ ΠΕ11

4. ΕΝΤΥΠΟ-ΔΗΛΩΣΗΣ-ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

5. ΚΩΔΙΚΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 

6. ΚΩΔΙΚΟΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ