Πρόσφατες ανακοινώσεις

Ανακοίνωση πίνακα λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70, ανά σχολική μονάδα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΕΝΑ-ΔΑΣΚΑΛΩΝ

ΟΜΑΔΕΣ-ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ