Πρόσφατες ανακοινώσεις

Υποβολή δηλώσεων συμπλήρωσης υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ11 και ΠΕ86, που ανήκουν οργανικά στο ΠΥΣΠΕ Ημαθίας

1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

2. ΚΕΝΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

3. ΚΕΝΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ

4. ΚΕΝΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

5. ΚΕΝΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

6. KENA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

7. ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ