Πρόσφατες ανακοινώσεις

Διάθεση αποσπασμένων εκπαιδευτικών Β/θμιας εκπ/σης στην Α/θμια εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2018-2019

ΨΚ044653ΠΣ-ΦΜΓ