Πρόσφατες ανακοινώσεις

NEO- Δηλώσεις τοποθέτησης λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70-Β” Φάση, Τροποποίηση πίνακα λειτουργικών κενών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΚΕΝΑ

ΟΜΑΔΕΣ-ΣΧΟΛΕΙΩΝ (1)

ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ70

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ70