Πρόσφατες ανακοινώσεις

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ – ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ60

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 31-8-18